Konzultace a diagnostika EAV

Konzultace probíhá formou pohovoru, kdy klient sdělí, jaké potíže ho trápí, od kdy trvají, jaké nemoci nebo potíže měl od dětství do současnosti, jaká je rodinná anamnéza („dědičná zátěž“), jaký vede způsob života, a další faktory, které obtíže zhoršují nebo zlepšují. Pro správnou diagnostiku a určení vhodného léku hrají velkou roli i na první pohled nepodstatné a nesouvisející drobnosti (zvláštnosti) vztahující se ke konkrétním potížím nebo vlivy, které problémy vyvolávají, či ovlivňují (např. počasí, denní doba, oblíbené/neoblíbené potraviny, zvyky, oblíbené činnosti, opakující se sny, teplota okolí, aj.) Tzn. v tomto ohledu je zapotřebí maximální součinnost a otevřenost klienta, aby bylo možné najít similimum – vhodný lék.

Na konci konzultace je provedena diagnostika EAV měřením. Měří se určené body detekční sondou na pokožce rukou a nohou. Pomocí tohoto měření je zjištěn aktuální stav organismu (včetně orgánových disbalancí) – více k této diagnostice naleznete v sekci EAV.

V případě, že není k dispozici dostatek vstupních informací pro korektní konstituční (*) diagnostiku, je vhodné přejít na tzv. drenážní (orgánovou) homeopatii, kdy lze právě pomocí EAV měření použít vhodný homeopatický lék (nebo několik léků) na detoxikaci a korekci funkcí orgánů v energetické nerovnováze, která následně vede k harmonizaci toku energie v celém organizmu.

Celé vyšetření trvá dle náročnosti případu cca 1 až 2 hodiny.

Homeopatické léky nejsou v homeopatické poradně k prodeji, lze je zakoupit v lékárnách nebo u jiných distributorů a prodejců.

Kontrolní konzultace je doporučena v období cca 3 měsíců od užití homeopatického léku (u chronických potíží). U akutních problémů dle uvážení dříve.

(*) konstituce v homeopatii je duševní stav, temperament, zděděné a získané vlastnosti